Produse

Descriere programe AquaCAD şi Canalizare

De ce să alegeţi programele de proiectare AquaCAD şi DrainCAD?

Pentru:

  • Eficientizarea timpului de lucru
  • Operare facilă, uşoară şi eficientă
  • Dezvoltare continuă, bazată pe observaţiile proiectanţilor

Vă oferim două aplicaţii de proiectare reţele apă potabilă şi de canalizare.

Aplicaţiile AquaCAD şi DrainCAD au fost concepute în aşa fel, încât utilizarea lor poate fi însuşită cu uşurinţă şi în scurt timp (chiar în câteva zile). Menţionăm că pentru utilizarea programelor sunt necesare cunoştinţe de bază tehnice şi de specialitate, precum şi cunoaşterea normativelor şi reglementărilor aferente în vigoare.

Programele sunt scrise în limbajul de programare Visual LISP si C#. Menționăm că programele nu funcționează sub AutoCAD LT.

Pentru utilizarea completă a programelor de proiectare, trebuie să încheiaţi un contract pentru achiziţionarea programului/programelor, urmând să primiţi un fişier de licenţă şi o cheie hardware.

AquaCAD

Aplicaţia oferă funcţionalităţi avansate pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu apă. Include comenzi de bază pentru trasarea elementelor geometrice ale terenului, generarea automată a profilelor longitudinale şi transversale şi detalierea acestora.

Programul permite definirea informaţiilor uzuale ca diametre, tip conducte, presiunea nominală, caracteristici ale armăturilor şi căminelor, cotele terenului. Căminele şi armăturile pot fi inserate şi în mod automat după criteriile definite anterior.

Fiecare element poate fi modificat, programul realizând o actualizare automată a parametrilor atât pe plan de situaţie, cât şi pe profil longitudinal. Branşamentele de apă, inclusiv profilele longitudinale pentru acestea, se pot proiecta cu programul.

Dacă se doreşte, pot fi create liste cu cantităţi de lucrări (lucrări de terasamente, materiale, refacere drumuri) şi centralizatoare, datele putând fi exportate în fişier .xls (Microsoft Office Excel).

 

DrainCAD

Aplicaţia a fost dezvoltată pentru a permite lucrări foarte eficiente de proiectarea reţelelor de canalizare. Cu ajutorul lui proiectantul poate economisi timp şi bani pe parcursul proceselor de proiectare.

Ca şi în programul AquaCAD, la definirea datelor teren, se pot utiliza suprafeţe 3D, ce uşurează foarte mult procesul de proiectare. Proiectarea reţelelor de canalizare sub presiune sau gravitaţionale se poate face simultan, atât pe planul de situaţie, cât şi pe profil longitudinal.

Programul, după criteriile selectate (pantă minimă-maximă, acoperire minimă-maximă etc.) generează automat profilele longitudinale. La fel şi racorduri laterale cu alte străzi. Programul permite definirea informaţiilor uzuale ca presiunea nominală, tip conducte, diametre, caracteristici ale căminelor, cotele terenului. După terminarea proiectării a reţelelor de canalizare, programul vă susţine la felierea profilelor longitudinale la dimensiunile dorite, prin comanda "feliere profil". Cu programul DrainCAD se pot proiecta racorduri de canalizare după criteriile proiectantului, iar după proiectare, programul generează automat profilele longitudinale. Se pot genera şi profile transversale, incluzând şi utilităţile existente, deja definite.

În caz de nevoie, aveţi posibilitatea de a exporta în fişier .xls rapoartele cu cantităţi de lucrări şi materiale, respectiv puteţi insera în desen caracteristicile principale a reţelei proiectate (lungimi defalcate pe tronsoane, lungimi totale, diametre, materiale, etc.).

Desenele generate în program se salvează ca un fişier Autocad nativ, adică ele pot fi deschise, listate şi în Autocad-uri fără programul DrainCAD.

Sisteme de operare compatibile:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 şi 64 bit)


Versiuni AutoCAD compatibile:
Orice tip AutoCAD 2010...2020 (32 şi 64 bit)

IMPORTANT
Vă atragem atenţia ca programele AquaCAD şi DrainCAD NU rulează sub platforma AutoCAD LT.