Produse

Descriere program HydroVisual

De ce să alegeţi programul HydroVisual?

HydroVisual este un program care rulează sub orice tip de AutoCAD (AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D etc.).
Programul facilitează realizarea profilelor longitudinale pentru rețele de apă potabilă, canalizare menajeră, pluviale și de gaze natulare la orice scară, modificarea acestora, exportarea datelor și dimensionarea rețelelor.

AVANTAJE:

  • Eficientizarea timpului de lucru: folosind programul, puteți realiza rapid și ușor profile longitudinale pentru conducte, incluzând modificarea, detalierea profilelor, exportarea datelor referitoare la conducte și dimensionarea rețelelor.

  • Operare facilă, ușoară și eficientă: programul realizează automat majoritatea operațiilor, cea mai mare parte a comenzilor fiind realizabile cu mouse-ul

  • Interfață de utilizare ușoară și prietenoasă

  • Dimensionare rețele inelare și stații de pompare menajere

  • Schemă colorată a rețelelor dimensionate


Vă oferim trei aplicaţii de proiectare: reţele apă potabilă, de canalizare menajeră și pluvială, și rețele de gaze naturale.

Aplicaţiile AquaCAD, DrainCAD și GasCAD au fost concepute în aşa fel, încât utilizarea lor poate fi însuşită cu uşurinţă şi în scurt timp (chiar în câteva zile). Menţionăm că pentru utilizarea programelor sunt necesare cunoştinţe de bază tehnice şi de specialitate, precum şi cunoaşterea normativelor şi reglementărilor aferente în vigoare.

Programele sunt scrise în limbajul de programare Visual LISP si C#. Menționăm că programele nu funcționează sub AutoCAD LT.

Pentru utilizarea completă a programelor de proiectare, trebuie să încheiaţi un contract pentru achiziţionarea programului/programelor, urmând să primiţi un fişier de licenţă şi o cheie hardware.

AquaCAD

Aplicaţia oferă funcţionalităţi avansate pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu apă. Include comenzi de bază pentru trasarea elementelor geometrice ale terenului, generarea automată a profilelor longitudinale şi transversale şi detalierea acestora.

Programul permite definirea informaţiilor uzuale ca diametre, tip conducte, presiunea nominală, caracteristici ale armăturilor şi căminelor, cotele terenului. Căminele şi armăturile pot fi inserate şi în mod automat după criteriile definite anterior.

Fiecare element poate fi modificat, programul realizând o actualizare automată a parametrilor atât pe plan de situaţie, cât şi pe profil longitudinal. Branşamentele de apă, inclusiv profilele longitudinale pentru acestea, se pot proiecta cu programul.

Dacă se doreşte, pot fi create liste cu cantităţi de lucrări (lucrări de terasamente, materiale, refacere drumuri) şi centralizatoare, datele putând fi exportate în fişier .xls (Microsoft Office Excel).

Dimensionare rețea ramificată sau inelară, și rezervor de apă.

 

DrainCAD

Aplicaţia a fost dezvoltată pentru a permite lucrări foarte eficiente de proiectarea reţelelor de canalizare. Cu ajutorul lui proiectantul poate economisi timp şi bani pe parcursul proceselor de proiectare.

Ca şi în programul AquaCAD, la definirea datelor teren, se pot utiliza suprafeţe 3D, ce uşurează foarte mult procesul de proiectare. Proiectarea reţelelor de canalizare sub presiune sau gravitaţionale se poate face simultan, atât pe planul de situaţie, cât şi pe profil longitudinal.

Programul, după criteriile selectate (pantă minimă-maximă, acoperire minimă-maximă etc.) generează automat profilele longitudinale. La fel şi racorduri laterale cu alte străzi. Programul permite definirea informaţiilor uzuale ca presiunea nominală, tip conducte, diametre, caracteristici ale căminelor, cotele terenului. După terminarea proiectării a reţelelor de canalizare, programul vă susţine la felierea profilelor longitudinale la dimensiunile dorite, prin comanda "feliere profil". Cu programul DrainCAD se pot proiecta racorduri de canalizare după criteriile proiectantului, iar după proiectare, programul generează automat profilele longitudinale. Se pot genera şi profile transversale, incluzând şi utilităţile existente, deja definite.

În caz de nevoie, aveţi posibilitatea de a exporta în fişier .xls rapoartele cu cantităţi de lucrări şi materiale, respectiv puteţi insera în desen caracteristicile principale a reţelei proiectate (lungimi defalcate pe tronsoane, lungimi totale, diametre, materiale, etc.).

Desenele generate în program se salvează ca un fişier Autocad nativ, adică ele pot fi deschise, listate şi în Autocad-uri fără programul DrainCAD.

Dimensionare rețea de canalizare menajeră și pluvială, și stație de pompare apă uzată.

 

GasCAD

Aplicaţia oferă funcţionalităţi avansate pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Include comenzi de bază pentru trasarea elementelor geometrice ale terenului, generarea automată a profilelor longitudinale şi transversale şi detalierea acestora.

Programul permite definirea informaţiilor uzuale ca diametre, tip conducte, presiunea nominală, caracteristici ale armăturilor şi căminelor, cotele terenului.

Fiecare element poate fi modificat, programul realizând o actualizare automată a parametrilor atât pe plan de situaţie, cât şi pe profil longitudinal. Branşamentele de gaz, inclusiv profilele longitudinale pentru acestea, se pot proiecta cu programul.

Dacă se doreşte, pot fi create liste cu cantităţi de lucrări (lucrări de terasamente, materiale, refacere drumuri) şi centralizatoare, datele putând fi exportate în fişier .xls (Microsoft Office Excel).

Dimensionare rețea ramificată sau inelară.

Sisteme de operare compatibile:
Windows 7 / 8 / 10 / 11 (64 bit)


Versiuni CAD compatibile:
Orice tip AutoCAD 2017...2025 (x64) (versiunea full, nu LT)
BricsCAD V22...V24 (x64) (versiunea minimă necesară PRO)
ZwCAD 2022...2024 (x64) (versiunea PRO)


IMPORTANT
Vă atragem atenţia că programul HydroVisual NU rulează sub platforma AutoCAD LT, BricsCAD Lite sau ZwCAD Standard.