Descărcare Hydrovisual 2023 + SP4

Vă oferim un singur kit de instalare pentru ambele programe de proiectare. Fişierul de instalare Hydrovisual conţine programul AquaCAD, DrainCAD şi GasCAD.
 

  DESCĂRCARE: Hydrovisual 2023 + SP4
(Compatibil cu orice tip AutoCAD(Civil, Map, ...) 2013...2024 [64 bit])

  DESCĂRCARE: Service Pack 4
Dacă aveți deja instalat programul Hydrovisual 2023 pe calculator, atunci este de ajuns instalarea acestui service pack și nu este necesară instalarea totală a programului.)

  DESCĂRCARE: Driver Cheia Hardware - Windows
Descărcare opțională: dacă Windows nu recunoaște automat cheia hardware, atunci este recomandată instalarea acestui driver.

 • Q. Noutăţi în versiunea 2023

  1. Îmbunătățiri. 
  2. Programul HydroVisual poate fi utilizată în limba Engleză și Maghiară. 
  3. Calcul debite, necesarul de apă și cerința de apă, este calculată conform NP-133-2022. Dacă o rețea de apă era dimensionată ulterior conform NP-133-2013, vor fi menținute calcul debite conform NP-133-2013. Poate fi selectată normativul între NP-133-2013 și NP-133-2022 pentru calcul debite. Fiecare normativ are scenarii proprii. Aplicabil la AquaCAD. 
  4. La Suprafețe conturul major și minor este desenat astfel ca cota conturului să fie divizibilă cu valoarea setată la conturul major și minor. De exemplu dacă conturul major este setată la 5.0m, conturul major va fi desenat astfel, de exemplu la 800m, 805m, 810m, etc. La versiunile anterioare era desenată altfel, putea fi la 802m, 807m, 812m, etc. 
  5. S-a adăugat opțiunea 'Înscriere cote contur major și minor' la Suprafețe . Pot fi înscrise cotele contururilor, selectând un punct de pe un contur dorit, sau un polyline care se intersectează cu contururile. 
  6. S-a adăugat opțiunea 'Înscriere cote Z din vertex-ul obiectului' și 'Înscriere cote Z din suprafața HydroVisual' la Înscriere Xyz . Cu opțiunea înscriere cote Z din vertex-ul obiectului, va fi înscrisă cota Z din vertex-ul obiectului. Cu opțiunea înscriere cote Z din suprafața HydroVisual, va fi înscrisă cota Z la fiecare vertex al obiectului, interpolată din suprafața HydroVisual. 
  7. Dacă mișcați mouse-ul pe un obiect(conductă din planul de situație sau profil longitudinal, linie profil longitudinal, cămin, armătură, traversare), vor fi afișate datele obiectului. Această opțiune poate fi dezactivată din setări. 
  8. S-a adăugat opțiunea 'Schemă piezometrică' la  Schemă Rețea de gaz. Aplicabil la GasCAD. 
  9. S-a adăugat sistemul de coordonate a Moldovei și Ungariei la Harta Google . 
  10. S-a adăugat opțiunea 'Grilă raster' la Harta Google . Puteți selecta până la 4x4 și rasterul va fi inserat din 16 imagini, astfel imaginea va fi mai detaliată dacă măriți desenul. 
  11. Când folosiți funcția  Harta Google datele localității vor fi salvate în dwg, astfel la repornirea funcției, localitatea respectivă va fi selectată automată conform datelor salvate anterior. 
  12. La funcția  Elemente cămine au fost adăugate elementele inel aducere la cotă 15cm, placă acoperire 80/80/20 și 90/62/15. Aplicabil la DrainCAD. 
  13. S-a adăugat opțiunea 'Modificare pantă' la Elemente Cămine . Puteți modifica panta conductelor de intrare în cămin, astfel poate fi rezolvată problema dacă o conductă intră între două elemente. După modificare, profilul longitudinal a conductei va fi reactualizată automat. Aplicabil la DrainCAD. 
  14. S-a adăugat opțiunea bifabilă 'Proiectare conductă verticală la rupere de pantă' la Elemente Cămine . Va fi proiectată o conductă verticală în afara căminului la rupere de pantă în cămin. Aplicabil la DrainCAD. 
  15. S-a adăugat opțiunea 'Înălțimea minimă a camerei de lucru' la Elemente Cămine . Aplicabil la DrainCAD. 
  16. S-a adăugat opțiunea 'Schemă rețea' la Dimensionare stație de pompare . Această schemă este utilă pentru localizarea stație de pompare pe rețea. Aplicabil la DrainCAD. 
  17. S-a adăugat opțiunea 'Desenare conducte existente (as-built)' la Proiectare Conductă . Aplicabil la DrainCAD.  
  18. S-a adăugat opțiunea Info cheie' la Activare. Pot fi afișate anumite date al cheilor de hardware inserate în calculator. 
  19. Când definiți o  Subtraversare datele for fi salvate în dwg, astfel când reporniți funcția, fereastra de dialog va fi inițializată cu datele salvate anterior. 
  20. S-a adăugat opțiunea 'Fereastră de dialog / Resetare poziții' la setări. De exemplu, dacă ați conectat un monitor 4K la un laptop și anumite ferestre de dialog nu sunt vizibile pe ecranul laptopului după deconectarea monitorului 4K, este recomandată să resetați pozițiile ferestrelor de dialog din setări. 
  21. După terminarea comenzilor HydroVisual, osnap-ul AutoCAD-ului va fi resetată la valorile înaintea pornii comenzii. 
  22. S-a adăugat opțiunea 'Selectare polyline' la Smart Hydraulics / Manning Canal Deschis . Cu această opțiune puteți selecta polyline-ul unei secțiuni transversale sanț, pârâu sau râu pentru determinarea debitului transportat, viteza de curgere, panta sau înălțimea apei în canal. Scara orizontală și verticală trebuie să conținea aceași valoare cu care a fost desenată secțiunea, altfel valorile calculate vor fi greșite! 
  23. Când inserați o  Schemă Rețea de canalizare menajeră sau pluvială în dwg, identificatorul tronsonului va fi înscris între fiecare ramificație în loc de între fiecare nod. 
  24. Când desenați un profil longitudinal, dacă programul poate să detecteze profilul veche a conductei, va si ștersă automată din dwg pentru a evita profilele duplicate. 
  25. S-a adăugat opțiunea 'Inversiune X cu Y' la Export Date Cămin . Aplicabil la DrainCAD. 
  26. S-a adăugat materialul PEID la stație de pompare. Aplicabil la DrainCAD. 
  27. S-a adăugat opțiunea bifabilă 'Înscriere X și Y' la înscriere date camin. Poate fi setată în setări. Aplicabil la DrainCAD. 
  28. S-a adăugat opțiunea bifabilă 'Aliniere text la stânga' la înscriere date camin. Poate fi setată în setări. Aplicabil la DrainCAD. 
  29. S-a adăugat opțiunea bifabilă 'Proiectare numai gravitațional' la racorduri. Dacă este bifată această opțiune, toate racordurile vor fi desenate ca și gravitaționale, nu vor fi forțate racorduri sub presiune din cauza acoperirii. 
  30. Profilele racordurilor și branșamentelor vor fi desenate pe planșe. Profilele desenate pot fi modificate. Un singur profil este desenat pe o planșă. Planșele pot fi tipărite cu funcția Tipărire . 
  31. S-a adăugat funcția Planșe , cu care pot fi amplasate profilele finalizate pe planșe. Profilele amplasate pe planșe nu pot fi modificate. Fiecare planșă va conține un singur profil. Planșele pot fi tipărite cu funcția Tipărire . 
  32. Căminele pluviale vor fi inserate pe propriu layer diferit de layer-ul cămin menajer. Aplicabil la DrainCAD.