Descărcare AquaCAD - Canalizare 2016 + SP7

Vă oferim un singur kit de instalare pentru ambele programe de proiectare. Fişierul de instalare conţine programul Canalizare şi AquaCAD.

  DESCĂRCARE: AquaCAD Canalizare 2016 + SP7 Setup
(Compatibil cu orice tip AutoCAD 2010...2018 [32 si 64 bit])

  DESCĂRCARE: Service Pack 7
Dacă aveți deja instalat programul AquaCAD Canalizare 2016 pe calculator, atunci este de ajuns instalarea acestui service pack și nu este necesară instalarea totală a programului.)

  DESCĂRCARE: Driver Cheia Hardware - Windows
Descărcare opțională: dacă Windows nu recunoaște automat cheia hardware, atunci este recomandată instalarea acestui driver.

 

UTILIZARE NELIMITATĂ:

1.) Dacă sunteţi deja client şi folosiţi programul cu versiunea 2016, programele pot fi descărcate gratuit.

2.) Dacă sunteţi client nou sau utilizator al versiunii 2.0, trebuie să încheiaţi un contract de subscripţie şi să achiziţionaţi una sau mai multe chei hardware noi (depinde de numărul licenţelor dorite).

 • Q. Noutăţi în versiunea 2016

  CANALIZARE:
  1)  - A fost adaugat functia Elemente Camine. Cu aceasta functie puteti proiecta (proiectare automata), modifica, desena si tipari formulare de comenzi pentru camine menajere circulare tip beton DN800, DN1000, DN1200 si DN1500, conform catalogului SW Umwelttechnik Romania.
  2) - A fost adaugat setare terasamente in functia Definire Conducta Gravitationala, Definire Conducta Sub Presiune si Setari Canalizare. Cu Functia Terasamente puteti defini distanta intre marginea santului si exteriorul tubului, exteriorul caminului, conform diametre. Programul va calcula sapaturile si umpluturile conform acestor valori definite.
  3) - A fost adaugat calcul terasamente conducte si camine in functiaExport Date Canal . Programul va exporta terasamentele conducte in metri, in functie de diametru si adancime sapatura. Terasamentele camine vor fi exportate in bucati, conform diametru camin, diametru conducta racord la camin si adancime sapatura camin.
  4) - A fost modificata metoda de calcul ale lungimilor conducte. De exemplu, daca aveti un tronson de 100m cu trei camine tip beton DN1000, lungimea conductei va fi de 98m si lungimea tronsonului va fi de 100m.
  5) - La pornirea functieiExport Date Canal , puteþi selecta export date retea sau date racorduri canalizare.
  6) - La pornirea functieiCentralizator Canal , puteti selecta afisare in plan centralizator retea sau racorduri canalizare.
  7) - A fost adaugat optiunea "Verificare panta minima(canal gravitational)" inSetari Canalizare. Daca optiunea este bifata si detaliati un profil longitudinal canal gravitational programul va reproiecta pantele intre camine in caz daca sunt mai mici decat panta minima definita la conducta canal gravitational. In caz daca faceti un releveu la o conducta canal gravitational existenta este recomandata debifarea acestei optiuni.
  8) - Daca folositi AutoCAD Civil 3D cu TIN Surface(suprafata) definita si doriti ca cotele sa fie preluate numai in punctele de inflexiuni(vertexuri) a conductei, porniti functiaDefinire Date Teren, apasati butonul "Reactualizare" si bifati optiunea "Preluare cote numai in vertex-urile conductei".
  9) - Pentru  metoda de calcul export date retea si racorduri vezi Metoda De Calcul.

  AQUACAD:
  1) - A fost adaugat setare terasamente in functia Definire Conducta Apa si Setari Apa. Cu Functia Terasamente puteti defini distanta intre marginea santului si exteriorul tubului, exteriorul caminului, conform diametre. Programul va calcula sapaturile si umpluturile conform acestori valori definite.
  2) - A fost adaugat calcul terasamente conducte si camine in functia Export Date Apa . Programul va exporta terasamentele conducte in metri, in functie de diametru si adancime sapatura. Terasamentele camine vor fi exportate in bucati, conform diametru camin, diametru conducta racord la camin si adancime sapatura camin.
  3) - A fost modificat metoda de calcul a lungimilor conductelor. De exemplu, daca aveti un tronson de 100m cu un camin tip beton 1.00x1.00m, lungimea conductei va fi de 99m ºi lungimea tronsonului va fi de 100m.
  4) - La pornirea functiei Export Date Apa puteti selecta export date retea sau date bransamente apa.
  5) - La pornirea functiei Centralizator Apa puteti selecta afisare in plan centralizator retea sau bransamente apa.
  6) - Daca folositi AutoCAD Civil 3D cu TIN Surface(suprafata) definita si doriti ca cotele sa fie preluate numai in punctele de inflexiuni(vertexuri) a conductei, porniti functia Definire Date Teren, apasati butonul "Reactualizare" si bifati optiunea "Preluare cote numai in vertex-urile conductei".
  7) - Pentru metoda de calcul export date retea si bransamente vezi Metoda De Calcul.

 • Q. Instalare şi setare HELP

  Cerinţe sistem de operare şi AutoCAD:

  Sisteme de operare necesare (compatibile): 
  Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 şi 64 bit)

  Versiuni AutoCAD necesare (compatibile): 
  AutoCAD/AutoCAD Civil 3D/AutoCAD Map 3D - 2010-2018

  Important: Vă atragem atenția asupra faptului că AutoCAD LT nu suportă încărcarea fițierelor LSP/VLX, astfel programele de proiectare AquaCAD și Canalizare nu sunt compatibile cu această versiune și nu vor funcționa sub Auto CAD LT.

  Urmaţi paşii următori:

  1. Instalaţi fişierul “AquaCAD Canalizare Setup.exe” pe calculatorul/calculatoarele pe care va/vor fi utilizat/utilizate programul.
  2. Dacă sunteţi deja clientul nostru, copiaţi fişierul “AquaCADLicenta.VLX” în mapa “C:\Program Files\Pecta\AquaCAD\” şi fişierul “CanalizareLicenta.VLX” în mapa “C:\Program Files\Pecta\Canalizare\”.
  3. Porniţi AutoCAD şi introduceţi comanda “appload”. Încărcaţi fişierele “C:\Program Files\Pecta\AquaCAD\SetareAquaCAD.vlx” şi “C:\Program Files\Pecta\Canalizare\SetareCanalizare.vlx”. Astfel programele “AquaCAD” şi “Canalizare” vor fi setate automat în AutoCAD pentru utilizare.